top of page

Các dự án Nghỉ dưỡng

Horizon Bay

  • Sản phẩm: Ảnh phối cảnh | Phim TVC

  • Khách hàng: BIM Land

  • Vị trí: Bán đảo 1, khu đô thị du lịch HaLong Marina, phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long, Quảng Ninh

Hoian d'Or

  • Sản phẩm: Ảnh phối cảnh | Clip TVC | Brochure.

  • Khách hàng: Bamboo Capital Group.

  • Vị trí: Cồn Bắp, Phường Cẩm Nam, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam

Horizon Bay

  • Sản phẩm: Ảnh phối cảnh | Phim TVC

  • Khách hàng: BIM Land

  • Vị trí: Bán đảo 1, khu đô thị du lịch HaLong Marina, phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long, Quảng Ninh

Khu công nghiệp

Các dự án Nghỉ dưỡng

Các đối tác đã hợp tác với EZ

bottom of page