top of page
building.jpg

Nghỉ dưỡng

Ảnh phối cảnh 3D được được thực hiện bằng của các phần mềm đồ họa chuyên nghiệp, nhằm mô tả chân thực hình ảnh các công trình và các dự án bất động sản hình thành trong tương lai.

NGHỈ DƯỠNG

Ảnh phối cảnh 3D được được thực hiện bằng của các phần mềm đồ họa chuyên nghiệp, nhằm mô tả chân thực hình ảnh các công trình và các dự án bất động sản hình thành trong tương lai.

Tongthe_02.jpg

Animation - Phim 3D

Sử dụng không gian 3 chiều, kể câu chuyện với phim 3D chuyển động bằng những hình ảnh sống động nhất, tạo chiều sâu ấn tượng và kích thích người xem. Phim 3D

The Zurich
00:07
ICON40_BIM Land
00:05
Amira Cam01
00:06
NVL_Villa 1B
00:04
NVL_Club house op2
00:07
Timelapse